เครื่องชั่ง สแตนเลส พร้อมโหลดเซลล์ สแตนเลส กันน้ำ

เครื่องชั่ง โครงสร้าง สแตนเลส พร้อมโหลดเซลล์ สแตนเลสกันน้ำ

สามารถเชื่อมต่อกับ หัวอ่าน ได้ทุกรุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เช่น ใช้งานในห้องเย็น ที่มี่ความชื้น ชั่งอาหารทะเล ชั่งคำนวณราคา

และอื่นๆ ตามต้องการ

Visitors: 117,782