SDS

เครื่องชั่ง สำหรับ งานทั่วไป และงานในโรงงานอุตสาหกรรม

โครงสร้าง และถาดจานชั่ง ใหญ่ แข็งแรง ทนทาน ความแม่นยำดีมาก

รองรับงาน ชั่งน้ำหนัก ทั่วไป

Visitors: 98,299