IDS711 Build In Printer (Thermal Printer) Floor scale

เครื่องวางพื้นขนาดใหญ่ Floor scale สำหรับ ชั่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ รับน้ำหนักได้ มาก มีความทนทาน แข็งแรง มีทั้งโครงสร้าง เหล็ก สแตนเลส

อุปกรณภายใน มาคราฐาน ผ่านการตรวจรับรอง จาก กองชั่ง ตวง วัด
และ calibration certificate iso/iec 17025 แล้วแต้ลูกค้าต้องการ
Visitors: 117,782