TAS-01

เครื่องชั่ง ในร้านสัตว์เลี้ยง คลีนิกสัตว์ หรื่อชั่งสัตว์ทั่วไป มีโหมดการล็อกน้ำหนักเมื่อนิ่ง ป้องกันการสั่นไหว 

Visitors: 114,541