งานซ่อม เครื่องชั่ง และ งานซ่อมอุปกรณ์ ที่ใช้กับเครื่องชั่ง

 

รับบริการ ตรวจเช็ค ซ่อม เครื่องชั่งทุกชนิด

* รับซ่อม โหลดเซลล์ เครื่องชั่ง

* ซ่อม เมนบอร์ด เครื่องชั่ง

* ซ่อม จอเครื่องชั่ง

***บริการเที่ยบ รุ่น อุปกรณ์ เครื่องชั่ง กรณีที่ไม่มีอะไหล่

Visitors: 116,078