เครื่องชั่งกัน ระเบิด

 เนื่องจากในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  สารเคมีอันตราย สี หรือ

ทินเนอร์ และสารไวไฟต่างๆ จำเป็นต้องมีเครื่องชั่งน้ำหนักที่ รองรับงาน

ประเภทนี้ เพื่อ ความปลอดภัยต่อการทำงาน ป้้องกัน การระเบิดประการไฟ

ที่เกิดจากการทำงานที่ผิดพลาด ของอุปกรณ์

Visitors: 116,078