Floor scale แบบสั่งทำ ตามแบบ

Floor scale ทำตามแบบ ทำตามสั่ง มาตราฐาน แข็งแรง ทนทาน

สอบเทียบ iso17025 ผ่าน

ตรวจรับรอง กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ผ่าน

รับประกันโครงสร้างและอุปกรณ์ 

Visitors: 116,090