เครื่องชั่ง ชั่งทองแดง ทองเหลือง ขนาดเล็ก สำหรับร้านรับซื้อ ขาย

เครื่องชั่ง ขนาดเล็กตั้งพื้น

เครื่องชั่งสำหรับชั่งทองแดง

เครื่องชั่งสำหรับชั่งทองเหลื่อง

เครื่องชั่งสำหรับชั้งสแตนเลส

เครื่องชั่งสำหรับชั่งของชิ้นเล็ก 

โครงสร้างเหล็กแข็งแรง ทนทาน มีแบ็ตเตอรี่ในตัว สามารถชาร์ตไฟใชังานได้ต่อเนื่อง นาน หมดปัญหา เรื่องไม่มีเครื่่องใช้ เวลาไฟดับ

ผ่านการตรวจรับรอง จากสำนัก กองชั่ง ตวง วัด 

สามรถชั่งซื้อ ขาย ได้ ถูกต้องตามกฎหมาย


Visitors: 114,541