เครื่องชั่งเข็ม แบบเคลื่อนที่ มีล้อ

เครื่องชั่งแบบเข็ม เคลื่อนที่ได้ มีล้อ

ผ่านการตรงจรับรอง จากสำนักกองชั่ง ตวง วัด

ชั่ง ซื้อ ขายได้

Visitors: 116,077