เครื่องชั่ง สำหรับ ตลาด ร้านค้า สำหรับชั่ง ซื้อขาย หมู เนื้อ ไก่ ผลละไม้ คำนวณราคาได้

เครื่องชั่ง สำหรับ ซื่อขาย หมู เนื้อ ไก่ ผลไม้ 

มีหลายแบบ ทั้งคิดคำนวณราคาได้ และแบบกันน้ำ ผ่านการตรวจรับรองจากสำนัก กองชั่งตวงวัด มีความเที่ยงตรง มีมาตราฐาน สามารถชั่ง ซื้อ ขาย ได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย.

Visitors: 116,083