เครื่องชั่ง ซื้อขาย หมู ไก่ เนื้อ ผัก ผลละไม้ ตั้งพื้น ขนาดใหญ่

เครื่องชังโครงสร้างเหล็ก ฝาคลอบสแตนเลส ขนาดใหญ่ตั้งพื้น

ชั่งซื้อขายได้ ผ่านการ ตรวจรับ รอง จากสำนัก กองชั่ง ตวง วัด

ตีตราครุด มีความเที่ยงตรง ได้มาตราฐาน

Visitors: 116,088