เครื่องชั่งคำนวณราคา สำหรับ ชั่งซื้อขาย TINY ACS-30-JC41

เครื่องชั่ง คำนวณราคาสำหรับ ชั่ง ซื้อขาย  2 หน้าจอ

เหมาะสำหรับ การชั่ง ซื่อ ขาย หมู ไก่ เนื้อ ผลละไม้ และสินค้า
อื่นๆ สะดวกต่อการใช้งาน มี แบ็ตเตอรี่ในตัวเครื่อง สามารถใช้งานได้
แม้ไฟดับ 
Visitors: 116,078