เครื่องชั่ง คำนวณราคา แบบตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส กันน้ำ ชั่งซื้อขายได้ Trader.

เครื่องชั่ง คำนวณราคาสำหรับ ชั่ง ซื้อขาย แบบมีเสา โครงสร้างสแตนเลสทั้งชุด 1 หน้าจอ

เหมาะสำหรับ การชั่ง ซื่อ ขาย หมู ไก่ เนื้อ ผลละไม้ และสินค้า
อื่นๆ สะดวกต่อการใช้งาน มี แบ็ตเตอรี่ในตัวเครื่อง สามารถใช้งานได้
แม้ไฟดับ 
Visitors: 116,078