เครื่องชั่ง กันน้ำตั้งโต๊ะ สำหรับชั่งซื้อขาย ขนาดเล็ก โครงสร้าง สแตนเลส ภายในเคลือบซิลิโคน กันน้ำ IDS04

เครื่องชั่ง  โครงสร้างสแตนเลสทั้งชุด 2 หน้าจอ

เหมาะสำหรับ การชั่ง ซื่อ ขาย หมู ไก่ เนื้อ ผลละไม้ และสินค้า
อื่นๆ สะดวกต่อการใช้งาน มี แบ็ตเตอรี่ในตัวเครื่อง สามารถใช้งานได้
แม้ไฟดับ 
Visitors: 116,077