เครื่องชั่ง สำหรับชั่งซื้อขาย ตั้งโต๊ะ ขนาดเล็ก SUPPER SS

เครื่องชั่ง  โครงสร้างสแตนเลสทั้งชุด 2 หน้าจอ

เหมาะสำหรับ การชั่ง ซื่อ ขาย หมู ไก่ เนื้อ ผลละไม้ และสินค้า
อื่นๆ สะดวกต่อการใช้งาน มี แบ็ตเตอรี่ในตัวเครื่อง สามารถใช้งานได้
แม้ไฟดับ 
Visitors: 116,078