เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบลอยหน้าคอนกรีต

เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบลอยหน้าคอนกรีต รองรับน้ำหนัก 20ตัน, 30่ตัน,

50ตัน, 60ตัน, 80ตัน, 100ตัน.

โครงสร้าง แข็งแรง พร้อมงานฐานราก

และติดตั้ง อุปกรณ์ มาตราฐาน ครบชุด พร้อมใช้งาน

มีทั้ง ระบบ ดิจิตอล อะนาล็อก 

มีทั้งแบบ ใช้โปรแกรม ในคอมพิวเตอร์ และ ไม่ต้องใช้คอม ก็สามารถ ใช้รุ่นที่ มีโปรแกรม ในหัวอ่านเครื่องชั่ง สามารถ ต่อปริ้นเตอร์ได้เลย

อุปกรณ์

แท่นชั่ง เหล็กทั้งชุด  

โหลดเซลล์ 

กล่องรวมสัญญาณ 

สายสัญญาณ 

จอแสดงผลตัวเลขด้านนอก 

จอแสดงผลด้านในห้องชั่ง 

โปรแกรมชั่งน้ำหนักผ่านรับรองจากสำนัก ชั่งตวงวัด 

ชุดคอมพิวเตอร์ 

สำรองไฟ 

ปลั๊กไฟเซฟตี้ 

ปริ้นเตอร์ดอท LQ310 

กระดาษต่อเนื่องสำหรับพิมพ์บัตรชั่ง 

กระดาษต่อเนื่องสำหรับพิมพ์รายงาน 

งานติดตั้ง 

เดินระบบ 

เดินสายดิน สายกราวด์ ที่โหลดเซลล์ทุกจุด พร้อมจุดอุปกร์ทั้งหมด ป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ 

งานตรวจรับรอง จากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวงวัด พร้อมใช้งาน.

Visitors: 116,083