เครื่องตรวจสอบโลหะ เครื่องตรวจจับโลหะ TMD-01C

เครื่องตรวจสอบโลหะ ตรวจจับโลหะในสายการผลิต 

ใช้ในงานสายการผลิต อาหาร สินค้าอุปโภค บริโภค

ความแม่นยำสูง 

Visitors: 116,077