จอแสดงผลด้านนอก Remote display TRD-02

จอแสดงผลด้านนอกสำหรับเครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งที่ต้องการ จอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้น มอกเห็นได้ชัดเจน  

Visitors: 114,541