บริการ งานซ่อม จอเครื่องชั่ง ซ่อมหัวอ่าน เครื่องชั่ง

-บริการ ตรวจเช็ค ซ่อม จอเครื่องชั่ง ที่เป็นจอ LCD มีอาการจอดำ เสื่่อมสภาพ ตัวเลข ข้อมูลที่จอเครื่องชั่ง แสดงไม่ชัดเจน

-บริการ ตรวจเช็ค ซ่อม จอเครื่องชั่ง ที่เป็นจอ LED มีอาการ ตัวเลขขาด ตัวเลข ไม่สว่าง ไม่ชัด 

-บริการ ตรวจเช็ค ซ่อม หัวอ่านเครื่องชั่ง ไม่อ่านข้อมูลน้ำหนัก เปิดติด แล้วดับ เปิดใช้งานได้ไม่นานแล้วดับ

-บริการ ตรวจเช็ค ซ่อม หัวอ่านเครื่องชั่ง ที่ERROR  หัวอ่านที่ใช้งานแล้วร้อนผิดปกติ

-บริการ ตรวจเช็ค ซ่อม หัวอ่านเครื่องชั่ง ทุกอาการ

Visitors: 116,078